Tema
Debat

Om Forsikringsforeningen

​Forsikringsforeningen danner rammen om en mødevirksomhed med foredrag, debat og virksomhedsbesøg, som et bredt udsnit af branchens medarbejdere på tværs af medlemsselskaberne deltager i.

 

Forsikringsforeningen har ca. 400 medlemmer fordelt på et bredt udsnit af alle selskaber i branchen.

 

Formål

Forsikringsforeningen har til formål at varetage fælles interesser for ansatte i og med tilknytning til forsikrings- og pensionsbranchen samt udvikle medlemmernes interesse for forsikringserhvervet.

 

For at realisere formålet afholder Forsikringsforeningen flere arrangementer i løbet af året, som er en veksling af foredrag, debat og virksomhedsbesøg. Find aktuelle og seneste arrangementer her.

I samarbejde med de øvrige nordiske forsikringsforeninger varetager Forsikringsforeningen også en årlig udveksling af stipendiater mellem de nordiske lande. 

 

Forsikringsforeningen kan også udlodde andre studierejser og uddannelsesstipendier indenfor forsikringserhvervet i Danmark og det øvrige udland. Læs mere om Forsikringsforeningens stipendier.

 

 

Historie

Forsikringsforeningen er oprettet den 30. november 1883. I 1914 startede foreningen egentlig systematisk forsikringsundervisning samt forestod udgivelse af lærebøger mv. Ud af foreningens kreds stiftedes den 25. november 1918 Assurandør-Societetet, og i 1923 var foreningen med til at oprette Forsikringshøjskolen.
 
I 1999 fusionerede Forsikringsforeningen og Forsikringsklubben, der siden Forsikringsklubbens stiftelse i 1923 havde haft næsten identiske aktiviteter.  

 

Nordisk Forsikringstidsskrift  

Siden 1921 har foreningen sammen med de øvrige nordiske forsikringsforeninger været udgiver af "Nordisk Forsikringstidsskrift" (NFT), og har en dansk redaktør i bestyrelsen. Tidsskriftet udkommer fire gange årligt, og er det eneste eksisterende fællesnordiske. Medlemmer modtager automatisk en mail, når et nyt nummer af NFT er tilgængeligt på www.nft.nu
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.