Tema
Debat

Medlemskab og økonomi


Foreningen har i dag ca. 400 medlemmer fordelt på et bredt udsnit af alle selskaber i branchen.  

Finansiering

Foreningen finansieres dels ved medlemskontingenter, som pt. udgør 150 kr. årligt (NFT inkl.) og dels ved frivillige bidrag fra medlemsselskaberne. 

Hvem kan optages som medlem?

Som medlem kan optages enhver, som gennem sin virksomhed har en sådan forbindelse med forsikringserhvervet, at den kan danne et rimeligt grundlag for et medlemskab i Forsikringsforeningen. 

Undtagelsesvis kan andre med tilknytning til forsikringsvirksomhed eller ved bestyrelsesbeslutning optages som medlemmer.

Ønsker du at være medlem, så meld dig ind. Har du spørgsmål, kan du kontakte foreningens sekretær, Pia Meyer, på telefon +45 41 91 91 55 eller via mail pme@fogp.dk
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.