Tema
Debat

Privatlivspolitik

Privatlivspolitikken dækker over en politik for behandling af personoplysninger og en politik for brug af cookies og lignende teknologier, som fx teknologi til indsamling af data om en brugers computer, telefon eller tablet.

 


Forsikringsforeningen registrerer oplysninger om dig, når du bruger vores hjemmeside, melder dig ind, søger om et af vores stipendier, eller kontakter os via mail. Vi indsamler også personoplysninger, som fx din IP-adresse, når du besøger hjemmesiden.


​Ejeroplysninger

Dette website udbydes af:
Forsikring & Pension, Phillip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup
Telefon: 41 91 91 91
Email: ff@forsikringogpension.dk


Behandling af personoplysninger

Forsikringsforeningen behandler dine persondata med et af følgende formål:

 

 • Medlemskab af Forsikringsforeningen.
 • Til besvarelse af henvendelser via mail.
 • Som ansøger til Forsikringsforeningens Nordiske stipendium, foreningens udenlands stipendium eller øvrige stipendier.

 

Medlemskab af Forsikringsforeningen

Formål og retsgrundlag

Alle med tilknytning til forsikringshvervet har mulighed for at blive medlem af Forsikringsforeningen. Medlemskabet kan oprettes via din arbejdsgiver eller som privat medlem. For at administrere dit medlemskab indsamler vi i forbindelse med din indmeldelse i Forsikringsforeningen en række oplysninger om dig og eventuelt om din arbejdsgiver, hvis du bliver tilmeldt via denne. Behandlingen sker i medfør af databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b med henblik på opfyldelse af kontrakten. Som medlem af Forsikringsforeningen modtager du blandt andet nyhedsbreve og invitationer til foreningens medlemsarrangementer.

 

Der er tale om følgende kategorier af almindelige personoplysninger:

 • Navn
 • Mail-adresse
 • Adresse
 • Postnummer
 • By

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi kan overlade dine personoplysninger til vores databehandlere. Vores databehandlere er instrueret i, at de ikke må anvende personhenførbare oplysninger til andre formål end dem, vi har fastsat.


Tidsrum for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger så længe du er aktivt medlem af Forsikringsforeningen. Ved udmeldelse af Forsikringsforeningen opbevarer vi dine personoplysninger samt kvittering for din udmeldelse i en perioden (op til et år). Derudover opbevarer vi personoplysninger om dig i vores økonomisystem i en periode på løbende år på 5 år. 

 

Til besvarelse af din henvendelse via mail

Formål og retsgrundlag

Når du henvender dig til Forsikringsforeningen via mail, behandler vi dine personoplysninger med henblik på at besvare din henvendelse. Behandlingen af dine oplysninger sker i medfør af databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b om opfyldelse af en kontrakt eller art 6, stk. 1, litra f (legitime interesser).


Der er tale om følgende kategorier af almindelige personoplysninger:

 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Emne for spørgsmål
 • Dit spørgsmål (fritekstfelt)

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi kan overlade dine personoplysninger til vores databehandlere. Vores databehandlere er instrueret i, at de ikke må anvende personhenførbare oplysninger til andre formål end dem, vi har fastsat.


Tidsrum for behandling af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Dine oplysninger slettes efter mail-korrespondancen er endeligt afsluttet.  

 

Som ansøger til Forsikringsforeningens Nordiske stipendium eller foreningens udenlands stipendium

Formål og retsgrundlag

Forsikringsforeningen udbyder et Nordisk stipendium, udenlands stipendium og en række øvrige stipendier. Når du ansøger om et af Forsikringsforeningens stipendier, modtager vi en række oplysninger om dig til brug for vores vurdering af, om du skal udvælges til det pågældende stipendie. Alle indkomne ansøgninger behandles i Forsikringsforeningens bestyrelse. Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f (legitim interesse) og behandlingen er nødvendig for, at vi kan vurdere din ansøgning.


Der er tale om følgende kategorier af almindelige personoplysninger:

 • Navn
 • Fødselsår
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Ansættelsesoplysninger
 • Medlemskab af Forsikringsforeningen
 • Besvarelser i ansøgningsskabelon, herunder fritekstfelter

Hvis du bliver udvalgt til at modtage et at foreningens stipendiater offentliggøres dit navn, din titel og dit ansættelsessted på foreningens hjemmeside og LinkedIn, hvis du har givet samtykke til det. Vi orienterer endvidere din arbejdsgiver (HR-afdelingen). Retsgrundlaget for orienteringen af din arbejdsgiver er databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f (legitim interesse). 

 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi kan overlade dine personoplysninger til vores databehandlere. Vores databehandlere er instrueret i, at de ikke må anvende personhenførbare oplysninger til andre formål end dem, vi har fastsat.

 

Tidsrum for behandling af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Dine oplysninger slettes, når vi har vurderet alle indkomne ansøgninger og endeligt udvalgt de ansøgere, som skal tildeles det pågældende Stipendiat.

 

Hvis du er blevet udvalgt til et af foreningens stipendier ligger oplysninger om navn, titel og ansættelsessted på foreningens hjemmeside i 2-3 år. 

 

Dine rettigheder

I medfør af databeskyttelsesforordningens kapitel 3 (art.12–23) har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.


Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Kontaktoplysningerne finder du i punkt 1.


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.


Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.


Ret til sletning

I nogle tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræder.


Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.


Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.


Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Klage til Datatilsynet.

 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.