Tema
Debat

Stipendiaternes udbytte

Her kan du se, hvad nogle af de tidligere stipendiater tog med hjem fra den nordiske stipendiatudveksling.


Helsinki 2019 - Digitalisering

Følgende blev udvalgt til at deltage i den nordiske stipendiatudveksling i september 2019:

 

 • Skade- og projektmedarbejder Kasper Vestergaard, Himmerland Forsikring
 • Markedsudvikler Mads Rud Pedersen, Topdanmark
 • Proceskonsulent Claus Westergaard Poulsen, LB Forsikring
 • Produktudvikler Katrine Borum Juhl Christiansen, Topdanmark

Udvekslingen fandt sted fra i Helsinki fra den 25. til den 27. september 2019. Årets tema varr digitalisering. 

 

Kort om opholdet

Den finske forsikringsforening havde sammensat et program med meget aktuelle ”redskabsemner”, som i disse år er vigtige – men også udfordrende - konkurrenceparametre i både forsikringsbranchen og i samfundet som helhed.
 
Emnerne var bl.a. digitalisering og dataøkonomi, innovation og forsikringsbranchens rolle er central i klimakampen. 

 

Stipendiaternes tilbagemelding

De fire udsendte stipendiater var enige om, at den finske forsikringsforening havde sammensat et aktuelt og spændende program for stipendiatkonferencen. De var også enige om, at alle oplægsholderne var inspirerende, velforberedte og havde interessante og udfordrende synspunkter. Der var også overvejende enighed om, at emnerne digitalisering og dataøkonomi ud fra de danske deltageres arbejde og perspektiv var de mest interessante. 

 

Vil du vide mere, så læs artiklen "Aktuelle udviklingstendenser i forsikringsbranchen i næste nummer af Nordisk Forsikringstidsskrift (4-2019), som udkommer primo december 2019 på www.nft.nu.​

 

Det sagde stipendiaterne

Inspirerende og velforberedte oplægsholdere - Interessante emner og spændende debatter - Aktuelt program

 

Oslo 2018 - Helseforsikring

Følgende blev udvalgt til at deltage i den nordiske stipendiatudveksling i september 2018:

 

 • Salgschef Dorthe Horsted, Mølholm Forsikring
 • Forretningsudvikler Marianne Verbes, LB Forsikring
 • Afdelingschef Marianne Fink, Dansk Sundhedssikring
 • Underwriter Anne Sofie Lynnerup, Codan Forsikring

Udvekslingen fandt sted i Oslo fra den 11. til den 13. september 2018. Årets tema var helseforsikring (sundhedsforsikring) i Norden.

 

Kort om opholdet

Stipendiatudvekslingen havde til formål at knytte kontakter og opbygge netværk på tværs af de nordiske lande samt at give et indblik i, hvordan sundhedsforsikring fungerer i de nordiske lande. Opholdet var arrangeret over to og en halv dag:

 

 • En halv dags introduktion og præsentation af deltagerne .
 • En heldagskonference om sundhedsforsikring i Norden
 • En workshop, hvor de enkelte deltagere præsenterede sundhedsforsikring i deres eget land.

Stipendiaternes tilbagemelding

De fire stipendiaterne var glade for at få muligheden for at deltage i den Norske konference om sundhedsforsikring. Her er deres tilbagemelding.

 

"Tak for muligheden for deltagelse i den Norske konference om sundhedsforsikring. Det har været spændende at høre, hvordan sundhedsforsikringsmarkedet ser ud i vores nordiske nabolande. Vi kan konstatere, at vi er langt foran vores naboer, når det kommer til sundhedsforsikring.

De andre var meget interesseret i at høre, hvordan vi gør, så vi har også haft mulighed for at bringe vores viden om sundhedsforsikring videre til de andre deltagere.
Udover et godt fagligt indhold har det også være dejligt at møde en masse nye mennesker. Udbygning af fagligt netværk er altid dejligt, både indenfor Danmark, men også i vores nabolande.

Alt i alt var det en tur, som levede op til vores forventninger"

Vil du vide mere, så læs artiklen om ​dette års stipendiatudveksling i næste nummer af Nordisk Forsikringstidsskrift (4-2018), som udkom primo december 2018 på www.nft.nu.

 

Det sagde stipendiaterne

Spændende at høre, hvordan sundhedsforsikringsmarkedet ser ud i de nordiske nabolande. Vi er langt foran vores naboer. Dejligt at møde en masse nye mennesker. Turen levede op til forventningerne.

Se, hvordan du ansøger


Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.